අනතුරු අවම සුරැකි ගමනකට


මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබදව ජාතික කවුන්සිලය සමග එක්ව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් ජාත්‍යන්තර පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් දිනය පසුගියදා (15දා) සාර්ථකව සමරනු ලැබිණි.
ඒ අනුව අම්පාර දිස්ත්‍රිකයේ සමාන්‍ය ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ ජංගම වැඩසටහන අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පෙ.ව. 9.00ට නිළ වශයෙන් ආරම්භ කළ අතර, පසුව අම්පාර නගරයේ ඔරලෝසු කණුව අසලදී පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ දැනුවත් කිරීම් අංශය සහ

අම්පාර පොළිස් රථවාහන අංශයේද සහයෝගය ඇතිව සාර්ථකව නිමාවට පත් විය.


ඒ අනුව මාර්තු 15දා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ආරක්ෂිත හිස් වැසුම් සදහා SLS ලාංඡනය අනිවාර්ය කිරීම මූලික අරමුණ කර ගත් මෙම ජංගම වැඩසටහනේදී යතුරුපැදිකරුවෙකු මාර්ගය තුළ පිළිපැදිය යුතු කරුණු, ප්‍රමිතියෙන් යුත් ආරක්ෂිත හිස් වැස්මක අවශ්‍යතාව සහ ආරක්ෂිත හිස් වැසුමක් මිළදී ගැනීමේදී දැනගත යුතු කරුණු ආදී දේ පිළිබද සවිස්තරාත්මකව මහජනතාව දැනුවත් කෙරිණි.
අදවන විට වැඩි වශයෙන් මාර්ග අනතුරුවලට භාජනය වන්නේ යතුරුපැදිකරුවන් බැවින් ඒ පිළිබද වැඩි අවධානයකින් යුතුව අනතුරු අවම කිරීම උදෙසා අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම යතුරුපැදිකරුවන්ට ලබා දීම මෙහි මූලික අපේක්ෂාවයි.

(‍දිස්ත්‍රික් මාධ්‍යය ඒකකය -2021.03.30)