අම්පාර නගර සංවර්ධනය පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාව

අම්පාර නගර සැලසුම් ව්‍යාපෘති පිලිබද විශේෂ සාකච්ඡාවක් පසුගියදා (16දා) අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩී.එම්.එල් බණ්ඩාරනායක මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් වනජීවි රැකවරණ, අලි වැට හා අගල් ඉදි කිරිම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩ පිළිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම් හා වන සම්පත්  සංවර්ධන  රාජ්‍ය අමාත්‍ය වීමලවීර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය.මේ සාකච්ඡාව තුළින් අම්පාර නගරෙ සංවර්ධනය පිළිබදව වඩාත් පුළුල්ව සාකච්ඡා කෙරුණු අතර, අම්පාර නගරයේ ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිත ඇවිදින මංතීරු පිළිබදව, පොදු වාහන අංගනයක් ඉදිකිරිම පිළිබදව, වනජිවී කලාප නිදහස් කර ගැනීම සහ රජයේ දැනට පවතින නිල නිවාස ඇති ප්‍රදේශය වෙළද නගරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබදව සහ අම්පාර පොදු වෙළද පොළ සංවර්ධනය ආදී ඉතා වැදගත් ව්‍යාපෘතින් කිහිපයක්ම සාකච්ඡාවට බදුන් විය.මෙම අවස්ථාවට දේශපාලන අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩබ්ලිව්. ඩී. වීරසිංහ මහතා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය තිලක් රාජපක්ෂ මහතා මෙන්ම, අම්පාර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ එස්. ඒ. එස්. ජයතිස්ස මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය නිළධාරීන් රැසක්ද සහාභාගී විය. 

(‍දිස්ත්‍රික් මාධ්‍යය ඒකකය -2021.03.16)